Tiráž

Údaje podle § 5 TMG (zákona o telemédiích):

Rhenus Lub GmbH & Co KG
Erkelenzer Strasse 36
41179 Mönchengladbach

Zastoupená těmito zaměstnanci:

Dr. Max Reiners
Dr. Frank Hentrich
Dipl.-Ing. Frank Wlazik

Kontakt:

Telefon: +49 2161 5869 0
Fax: +49 2161 5869 93
E-mail: vertrieb@rhenusweb.de

Záznam v rejstříku:

Záznam v obchodním rejstříku
Rejstříkový soud: Městský soud Mönchengladbach
Číslo v rejstříku: HRA 940

Daň z obratu:

DIČ podle § 27 a zákona o dani z obratu:
DE 120 435 913

Urovnání sporů

Evropská komise dává k dispozici platformu k urovnávání sporů online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši e-mailovou adresu najdete nahoře v tiráži.

Nejsme připraveni nebo povinni zúčastnit se řízení o urovnání sporu na úřadě pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Ručení za obsahy

Jako poskytovatel služeb zodpovídáme v souladu s § 7 odst. 1 TMG za vlastní obsahy na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme ovšem jako poskytovatel služeb povinni sledovat zprostředkované nebo uložené cizí informace či pátrat po okolnostech, které by poukazovaly na protiprávní činnost.

Povinnosti odstraňovat nebo zablokovat používání informací podle všeobecných zákonů zůstávají nedotčeny. Ručení je v tomto případě možné teprve od okamžiku, kdy je zjištěno konkrétní porušení práva. Při oznámení o porušení práva tyto obsahy obratem odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy také převzít žádnou záruku. Za obsahy odkazovaných stránek stále zodpovídá příslušný poskytovatel či provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v okamžiku připojení zkontrolovány, zda neporušují právní nařízení. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku připojení identifikovatelné.

Stálá kontrola obsahu odkazovaných stránek není ovšem bez konkrétních důvodů pro porušení práva přijatelná. Při oznámení o porušení práva takové odkazy obratem odstraníme.

Autorské právo

Obsahy vypracované provozovateli stránek a díla na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. K rozmnožování, upravování, rozšiřování a jakémukoli zužitkování nad rámec autorského práva je třeba písemný souhlas příslušného autora nebo zhotovitele. Stažené stránky a kopie těchto stránek jsou povoleny jen k soukromému, ne ke komerčnímu využití.

Pokud nebyly obsahy na těchto stránkách vyhotoveny provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Za takové jsou označovány zvláště obsahy třetích stran. Pokud byste přesto byli upozorněni na porušení autorských práv, prosíme o příslušný odkaz. Při oznámení o porušení práv takové obsahy odstraníme