Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů – stručný přehled

Všeobecné pokyny

Následující informace poskytují stručný přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naši internetovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí nichž vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Evidence údajů na naší webové stránce

Kdo zodpovídá za evidenci údajů na naší webové stránce?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel této webové stránky. Jeho kontaktní údaje můžete získat z tiráže na této webové stránce.

Jak evidujeme vaše údaje?

Vaše údaje se evidují jednak na základě toho, že nám je sdělíte. Může se přitom jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě internetové stránky. Jsou to především technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naši internetovou stránku.

K čemu využíváme vaše údaje?

Část údajů je shromažďována za účelem zaručení bezchybného poskytování internetové stránky. Jiné údaje se mohou používat k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Kdykoliv máte právo na bezplatné získání informací o původu, příjemcích a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. V této souvislosti nebo v případě dalších dotazů k tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále vám přísluší právo na stížnost u kompetentního dohledového orgánu.

Nástroje pro analýzu a nástroje poskytovatelů třetích stran

Při návštěvě naší webové stránky může být vaše chování při surfování statisticky vyhodnocováno. To se provádí především prostřednictvím souborů cookie a pomocí tzv. analyzačních programů. Analýza vašeho chování při surfování probíhá zpravidla anonymně; pomocí chování při surfování nelze vyhledat vaši osobu. S touto analýzou nemusíte souhlasit nebo jí můžete nepoužitím určitých nástrojů zabránit. Podrobné informace najdete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

S touto analýzou nemusíte souhlasit. O možnostech vyjádření nesouhlasu vás budeme informovat v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Zacházíme s vašimi osobními údaji jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a také těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tuto webovou stránku, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí nichž vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, která data shromažďujeme a k čemu je používáme. Objasňují také způsob a účel tohoto shromažďování.

Poukazujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít mezery v zabezpečení. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Odkaz na zodpovědnou instituci

Za zpracování osobních údajů na této webové stránce zodpovídá:

Rhenus Lub GmbH & Co KG
Erkelenzer Strasse 36
41179 Mönchengladbach

Telefon +49 2161 5869 0
E-mail vertrieb@rhenusweb.de

Zodpovědnou osobou je fyzická či právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres apod.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho postupů při zpracování dat je možných jen s vaším výslovným souhlasem. Již poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu jen neformální sdělení e-mailem. Právoplatnost zpracování osobních údajů do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo na stížnost u příslušného dohledového orgánu

V případě porušení právní ochrany osobních údajů má postižená osoba právo na stížnost u příslušného dohledového orgánu. Příslušný dohledový orgán v otázkách ochrany osobních údajů je zmocněnec pro ochranu údajů spolkové země, ve které má sídlo náš podnik. Seznam zmocněnců pro ochranu údajů a jejich kontaktní údaje najdete na následující adrese: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo nechat si nebo třetí osobě předat v běžném strojově čitelném formátu údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy. Pokud požadujete přímé přenesení údajů na jinou zodpovědnou osobu, dojde k tomu jen tehdy, je-li to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a na ochranu před přenosem důvěrných obsahů, jako jsou například objednávky či dotazy, které nám jako provozovatelům stránek zasíláte, šifrování SSL, popř. TLS. Zašifrované připojení poznáte podle toho, že adresní řádek prohlížeče se z „http://“ změní na „https://“, a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou být údaje, které nám předáváte, přečteny třetí stranou.

Informace, zablokování, odstranění

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu, příjemci a účelu zpracování údajů, popř. právo na opravu, zablokování nebo odstranění těchto údajů. V této souvislosti nebo v případě dalších dotazů k tématu osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži.

Zamítnutí propagačních e-mailů

Používání povinných kontaktních údajů uveřejněných v rámci tiráže k zasílání propagačních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, se tímto zamítá. Provozovatelé stránek si vyhrazují výslovně právní kroky v případě nevyžádaného zaslání propagačních informací, např. jako spam apod.

3. Inspektor ochrany osobních údajů

Zákonem předepsaný inspektor ochrany osobních údajů

Pro náš podnik jsme objednali inspektora ochrany osobních údajů.

Rhenus Lub GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter – persönlich –
Erkelenzer Str. 36
41179 Mönchengladbach

Telefon +49 2161 5869 0
E-mail datenschutzbeauftragter@rhenusweb.de

4. Evidence údajů na naší webové stránce

Cookies

Serverové protokolové soubory

Poskytovatel stránek shromažďuje a automaticky ukládá informace do takzvaných serverových protokolových souborů, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Používaný operační systém
  • Referenční URL
  • Název přistupujícího počítače
  • Čas dotázání serveru
  • IP adresa

Spojování těchto údajů s jinými zdroji údajů se neprovádí.

Základem pro zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR, který povoluje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Jestliže nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, uloží se u nás vaše údaje z formuláře včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, za účelem zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nebudeme bez vašeho souhlasu dále předávat.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu jen neformální sdělení e-mailem. Právoplatnost operací při zpracování údajů provedených až do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste uvedli v kontaktním formuláři, zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete k jejich odstranění, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo zanikne účel pro uložení údajů (např. po ukončeném zpracování vašeho dotazu). Nezbytná zákonná ustanovení – zvláště doby pro uchování údajů – zůstávají nedotčena.

Registrace na této webové stránce

Na naší webové stránce se můžete zaregistrovat, abyste využili její doplňkové funkce. Údaje, které jste k tomu uvedli, použijeme jen za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musejí být zadány úplné. Jinak registraci odmítneme.

Pro důležité změny, např. při rozsahu nabídky nebo technicky nezbytných změnách, použijeme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás touto cestou informovali.

Zpracování údajů uvedených při registraci probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu jen neformální sdělení e-mailem. Právoplatnost již provedeného zpracování osobních údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje získané při registraci budeme ukládat, dokud budete zaregistrovaní na naší webové stránce, poté budou odstraněny. Zákonné doby uložení zůstávají nedotčeny.

5. Sociální média

Facebookové pluginy (tlačítka „To se mi líbí“ a „Sdílet“)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebookové pluginy poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Like“ („To se mi líbí“) na naší stránce. Přehled o facebookových pluginech najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pokud navštívíte naše stránky, vytvoří se prostřednictvím pluginu přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem společnosti Facebook. Společnost Facebook tak získá informaci, že jste se svou IP adresou navštívili naši stránku. Jestliže kliknete na facebookové tlačítko „Like“ během doby, kdy jste přihlášeni ke svém facebookovému účtu, můžete si obsahy našich stránek připojit ke svému facebookovému profilu. Společnost Facebook tak může přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme vás, že jsme jakožto poskytovatel stránek neobdrželi žádné informace o obsahu předávaných údajů a jejich využívání společností Facebook. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook mohla přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu facebookovému uživatelskému účtu, ze svého uživatelského účtu na Facebooku se odhlaste.

Twitterové pluginy

K našim stránkám jsou připojeny funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním sociální sítě Twitter a funkce retweet se webové stránky, které jste navštívili, spojí s vaším účtem na Twitteru a jsou oznámeny ostatním uživatelům. Přitom se přenášejí také údaje na Twitter. Upozorňujeme vás, že jsme jakožto poskytovatel stránek neobdrželi žádné informace o obsahu předávaných údajů a jejich využívání společností Twitter. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese: https://twitter.com/privacy.

Svoje nastavení ohledně ochrany osobních údajů u společnosti Twitter můžete měnit v nastaveních účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.

Pluginy sociální sítě Google+

Naše stránky využívají funkce sociální sítě Google+. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Získávání a předávání informací: Pomocí tlačítka Google+ můžete zveřejňovat informace po celém světě. Prostřednictvím tlačítka Google+ získáte vy a další uživatelé personalizované obsahy od společnosti Google a našich partnerů. Společnost Google ukládá jak informaci, že jste pro některý obsah zadali +1, tak také informace o stránce, kterou jste si při kliknutí na tlačítko +1 prohlíželi. Vaše hodnocení +1 mohou být na internetu ve službách společnosti Google zobrazena jako informace spolu s vaším názvem profilu a fotografií, jako např. ve výsledcích hledání nebo ve vašem profilu na Googlu či na jiných místech na webových stránkách a v reklamách.

Společnost Google zaznamenává informace o vašich hodnoceních +1, aby mohla zlepšovat svoje služby pro vás a ostatní uživatele. K využívání tlačítka Google+, potřebujete veřejný profil na Googlu, který bude možné zobrazit na celém světě a který musí obsahovat alespoň název zvolený pro profil. Tento název se bude používat ve všech službách společnosti Google. V některých případech může být tento název nahrazen také jiným názvem, který jste použili při sdílení obsahů prostřednictvím svého účtu na Googlu. Identita vašeho profilu na Googlu se může zobrazit uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo mají od vás k dispozici také jiné identifikační informace.

Používání získaných informací: Kromě výše vysvětlených účelů používání se informace, které jste poskytli, využívají podle platných ustanovení na ochranu osobních údajů společnosti Google. Společnost Google zveřejňuje pokud možno souhrnné statistiky o hodnoceních +1 uživatelů, popř. je předává dále uživatelům a partnerům, jako např. vydavatelům, inzerentům nebo připojeným webovým stránkám.

Pluginy společnosti LinkedIn

Naše webová stránka využívá funkce sociální sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA.

Při každém vyvolání našich stránek, které obsahují funkce LinkedIn, se vytvoří připojení k serverům společnosti LinkedIn. Společnost LinkedIn bude informována o tom, že jste se svojí IP adresou navštívili naše internetové stránky. Jestliže stisknete tlačítko „Recommend“ sociální sítě LinkedIn a ve svém účtu jste k síti LinkedIn přihlášeni, může společnost LinkedIn přiřadit vaši návštěvu na naší internetové stránce k vám a vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme vás, že jsme jakožto poskytovatel stránek neobdrželi žádné informace o obsahu předávaných údajů a jejich využívání společností LinkedIn.

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Nástroje pro analýzu a propagace

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics využívá takzvané soubory cookie. Jsou to textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace získané prostřednictvím souboru cookie o tom, jak využíváte tuto internetovou stránku, jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány.

Ukládání souborů cookie služby Google Analytics probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o analýzu chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak svoji nabídku na webu, tak i svoji propagaci.

Anonymizace IP adresy

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. V důsledku toho zkracuje před předáním do USA společnost Google vaši IP adresu, kterou používáte v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena celá IP adresa a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této internetové stránky společnost Google využije tyto informace k vyhodnocení způsobu, jakým internetovou stránku využíváte, k sestavení zprávy o aktivitách internetové stránky a k poskytování dalších služeb spojených s používáním internetové stránky a internetu provozovateli internetové stránky. IP adresa, poskytovaná vaším internetovým prohlížečem v rámci Google Analytics, není přiřazována k jiným údajům společnosti Google.

Plugin do prohlížeče

Ukládání cookies můžete odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče zakázat, nicméně upozorňujeme na skutečnost, že v takovém případě zřejmě nebudete moci využívat veškeré funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit předávání údajů vytvářených soubory cookie a údajů vztahujících se k vašemu využívání internetové stránky (vč. vaší IP adresy) společnosti Google a také zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin do prohlížeče, který je dostupný na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nesouhlas s evidencí údajů

Můžete zabránit evidenci vašich dat pomocí služby Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Dojde k uložení souboru opt out cookie, který zamezí shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky: [google_analytics_optout]Soubor opt out si stáhnete kliknutím zde..[/google_analytics_optout]

Další informace o zacházení s osobními údaji uživatelů u služby Google Analytics najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování údajů z dotazů

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů z dotazů a při používání služby Google Analytics plně respektujeme přísná ustanovení německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Matomo (dříve Piwik)

Tato webová stránka používá open source službu pro analýzu webu Matomo. Služba Matomo využívá takzvané soubory cookie. Jsou to textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky. K tomuto účelu se ukládají informace vytvářené souborem cookie o používání této webové stránky na našem serveru. IP adresa se před ukládáním anonymizuje.

Soubory cookie Matomo zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte.

Ukládání souborů cookie Matomo probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o anonymizovanou analýzu chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak svoji nabídku na webu, tak i svoji propagaci.

K tomuto účelu se informace vytvářené souborem cookie o používání této webové stránky nepředávají třetím stranám. Ukládání cookies můžete odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče zakázat, nicméně upozorňujeme na skutečnost, že v takovém případě zřejmě nebudete moci využívat veškeré funkce této internetové stránky v plném rozsahu.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a využíváním svých dat, můžete ukládání a využívání zde deaktivovat. V tomto případě se do vašeho prohlížeče uloží soubor opt out cookie, který zabrání ukládání údajů služby Matomo o využívání. Pokud svoje soubory cookie odstraníte, dojde k tomu, že se odstraní také soubory Matomo opt out cookie. Služba opt out se musí při další návštěvě naší stránky znovu aktivovat.

Můžete se zde rozhodnout, zda smí být ve vašem prohlížeči uložen jednoznačný soubor cookie pro analýzu webu, aby byla provozovateli webové stránky umožněna evidence a analýza různých statistických údajů.
Kdybyste s tím nesouhlasili, klikněte na následující odkaz, abyste ve svém prohlížeči uložili deaktivační soubor cookie služby Matomo.

WordPress Stats

Tato webová stránka využívá nástroj WordPress Stats, aby mohly být statisticky vyhodnocovány přístupy návštěvníků. Poskytovatelem je společnost Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

Nástroj WordPress Stats využívá soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace generované pomocí souborů cookie o používání naší webové stránky se ukládají na serverech v USA. Vaše IP adresa se po zpracování a před uložením anonymizuje.

Soubory cookie WordPress Stats zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte.

Ukládání souborů cookie WordPress Stats probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o anonymizovanou analýzu chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak svoji nabídku na webu, tak i svoji propagaci.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, že budete o použití souborů cookie informováni a povolíte je pouze v jednotlivém případě, vyloučíte přijetí souborů cookie pro určité případy nebo úplně a aktivujete automatické odstranění souborů cookie při ukončení prohlížeče. Při deaktivaci souborů cookie může být funkce naší webové stránky omezena.

Nemusíte souhlasit se zjišťováním a využíváním vašich osobních údajů do budoucna. V tom případě si do svého prohlížeče uložíte soubor opt out cookie kliknutím na tento odkaz: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Pokud ve svém prohlížeči odstraníte soubory cookie, budete si muset tento opt out cookie znovu uložit.

Google AdWords a Google Conversion Tracking

Tato webová stránka používá službu Google AdWords. AdWords je online marketingový program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

V rámci služby Google AdWords používáme nástroj Conversion Tracking. Pokud kliknete na reklamu napojenou na Google, uloží se soubor cookie pro sledování konverzí (Conversion Tracking). U souborů cookie se jedná o malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá na počítači uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí po 30 dnech svou platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a soubor cookie ještě neztratil svou platnost, může společnost Google a naše společnost poznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords dostane jiný soubor cookie. Soubory cookie nemohou být dále sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords. Informace, které jsou pomocí souborů cookie sledujících konverze získávány, slouží k vytváření statistických přehledů konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli sledovat konverze. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na vaši reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nedostanou ovšem žádné informace, s jejichž pomocí by bylo možné osobně identifikovat uživatele. Jestliže byste se nechtěli účastnit sledování, můžete vyjádřit s tímto používáním nesouhlas tím, že pomocí svého internetového prohlížeče v uživatelských nastaveních snadno deaktivujete soubor cookie nástroje Google Conversion Tracking. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání souborů cookie sledujících konverze probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o analýzu chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak svoji nabídku na webu, tak i svoji propagaci.

Další informace o službě Google AdWords a nástroji Google Conversion Tracking najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, že budete o použití souborů cookie informováni a povolíte je pouze v jednotlivém případě, vyloučíte přijetí souborů cookie pro určité případy nebo úplně a aktivujete automatické odstranění souborů cookie při ukončení prohlížeče. Při deaktivaci souborů cookie může být funkce této webové stránky omezena.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme službu Google reCAPTCHA (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Pomocí služby reCAPTCHA lze zkontrolovat, zda byly údaje na naše webové stránky (např. v kontaktním formuláři) zadány fyzickou osobou nebo automatizovaným programem. Za tímto účelem analyzuje služba reCAPTCHA chování návštěvníků webové stránky na základě různých znaků. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na webovou stránku. Pro analýzu vyhodnocuje služba reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, dobu, kterou uživatel na webové stránce stráví, a jaké pohyby myší provádí). Údaje získané při analýze se předávají společnosti Google.

Analýzy služby reCAPTCHA probíhají kompletně na pozadí. Návštěvníci webové stránky nebudou upozorňováni na to, že dochází k analýze.

Zpracování osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na tom, aby jeho nabídky na webu byly chráněny před nepovoleným automatizovaným sledováním a před spamem.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na následujících adresách: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Newsletter

Údaje z newsletteru

Pokud byste chtěli odebírat newsletter nabízený na webové stránce, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní kontrolu, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje se nezjišťují, popř. se zjišťují jen na základě dobrovolnosti. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných do přihlašovacího formuláře k odběru newsletteru tak probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas k uložení údajů, e-mailové adresy a také k jejímu používání k odesílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, např. pomocí odkazu „vyškrtnout“ v newsletteru. Právoplatnost již provedených operací při zpracování osobních údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jsou u nás uloženy za účelem odběru newsletteru, se u nás ukládají až do vašeho vyškrtnutí z newsletteru a po zrušení objednávky newsletteru se odstraní. To se netýká údajů, které u nás byly uloženy k jiným účelům (např. e-mailové adresy pro členskou oblast).

MailChimp

Tato webová stránka využívá služby MailChimp pro zasílání newsletterů. Poskytovatelem je společnost Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp je služba, s jejíž pomocí se může kromě jiného organizovat a analyzovat odesílání newsletterů. Pokud zadáte osobní údaje za účelem odebírání newsletteru (např. e-mailovou adresu), uloží se tyto údaje na serverech společnosti MailChimp v USA.

Společnost MailChimp je certifikována podle systému pro předávání osobních údajů „EU-US-Privacy-Shield“. „Privacy-Shield“ je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA, že v USA má být zaručeno dodržování evropských standardů ochrany osobních údajů.

Pomocí služby MailChimp můžeme analyzovat naše newsletterové kampaně. Jestliže otevřete e-mail odeslaný pomocí nástroje MailChimp, spojí se soubor obsažený v e-mailu (tzv. web-beacon) se servery služby MailChimp v USA. Tak může být zjištěno, zda byla zpráva s newsletterem otevřena a na které odkazy se případně kliklo. Kromě toho se získávají technické informace (např. okamžik vyvolání, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nemohou být přiřazeny k příslušnému příjemci newsletteru. Slouží výhradně k statistické analýze newsletterových kampaní. Výsledky těchto analýz mohou být použity, aby bylo možné budoucí newslettery lépe přizpůsobit zájmům příjemců.

Jestliže nesouhlasíte s žádnou analýzou prostřednictvím služby MailChimp, musíte odběr newsletteru odhlásit. K tomuto účelu je v každé zprávě s newsletterem uveden odkaz. Dále můžete newsletter odhlásit také přímo na webové stránce.

Zpracování osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením odběru newsletteru. Právoplatnost již provedených operací při zpracování osobních údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jsou u nás uloženy za účelem odběru newsletteru, se u nás ukládají až do vašeho vyškrtnutí z newsletteru a po zrušení objednávky newsletteru se odstraní jak z našich serverů, tak i ze serverů služby MailChimp. To se netýká údajů, které u nás byly uloženy k jiným účelům (např. e-mailové adresy pro členskou oblast).

Podrobnější informace najdete v ustanoveních na ochranu osobních údajů společnosti MailChimp na adrese: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů (Data-Processing-Agreement)

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování osobních údajů (tzv. Data-Processing-Agreement) se společností MailChimp, v níž se společnost MailChimp zavazuje, že bude chránit údaje našich zákazníků a nebude je předávat třetím stranám. Tuto smlouvu si můžete zobrazit na následující adrese: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

8. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webová stránka využívá pluginy stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte jednu z našich stránek vybavených pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery společnosti YouTube. Přitom se serveru společnosti YouTube sdělí, které naše stránky jste navštívili.

Jestliže jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte společnosti YouTube, aby vaše chování při surfování přiřadila k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se ze svého účtu YouTube odhlásíte.

Používání serveru YouTube probíhá v zájmu příjemného znázornění našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o zacházení s osobními údaji uživatelů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webové fonty Google

Tato stránka využívá k jednotnému znázornění písma takzvané webové fonty poskytované společností Google. Při vyvolání stránky načte prohlížeč potřebné webové fonty do mezipaměti prohlížeče, aby bylo možné správně zobrazit texty a druhy písma.

K tomuto účelu musí vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery společnosti Google. Tímto způsobem získá společnost Google informaci o tom, že prostřednictvím vaší IP adresy byla vyvolána naše webová stránka. Používání serveru webových fontů Google probíhá v zájmu jednotného a příjemného znázornění našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Jestliže prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije váš počítač standardní písmo.

Další informace o webových fontech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Tato stránka využívá prostřednictvím rozhraní API službu Mapy Google. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

K používání funkcí služby Mapy Google je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Používání služby Mapy Google probíhá v zájmu příjemného znázornění našich online nabídek a snadného nalezení míst, která uvádíme na webové stránce. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o zacházení s osobními údaji uživatelů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.